Tag

sustenabilitate

Oraşul subacvatic alimentat cu energii regenerabile

Ocean-Spiral
Gigantul japonez în construcţii Shimizu a prezentat de curând un proiect care pare, mai degrabă, de domeniul SF-ului. Însă, Ocean Spiral sau oraşul subacvatic alimentat cu energii regenerabile va prinde viaţă în următorii 16 ani şi va adăposti 5.000 de locuitori , scrie inhabitat.com. Costurile oraşului subacvatic, care va fi construit din răşini, nu din beton, se ridică la aproximativ 20 milioane de euro.

(mai mult…)

12 orașe candidează pentru titlul de ”Capitala verde a Europei 2017”

copenhaga
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la competiţia „Capitala europeană verde 2017” a expirat, iar în cursă s-au înscris 12 oraşe europene care vor titlul de lider pentru un mod de viață urbană ecologică.

(mai mult…)

Sonae Sierra si Ursus Breweries, premiate la Gala Green Business Index 2013

1510529_728620037149599_816851559_n

Ursus Breweries si Sonae Sierra, castigatorii locului I – TOP GBI
Robert Uzuna, External Relations Manager, Ursus Breweries (stg) si Ingo Nissen, Managing Director, Sonae Sierra (dr), alaturi de Raluca Fiser, presedinte Green Revolution

Asociatia Green Revolution a premiat ieri, 17 decembrie, cele mai responsabile companii fata de mediu in cadrul Galei Green Business Index. Evenimentul s-a desfasurat la hotel J.W. Marriot si s-a bucurat de participarea reprezentantilor mediului de afaceri din Romania, precum si a autoritatilor publice.

Aflat la a patra editie, GBI reprezinta recunoasterea publica a eforturilor de responsabilizare fata de mediu a companiilor din Romania si reflecta gradul de deschidere a mediului de afaceri autohton fata de economia verde.

Sonae Sierra si Ursus Breweries au fost desemnate cele mai responsabile companii fata de mediu in cadrul Galei Green Business Index.

Clasamentul general GBI 2013 este:

Industrie/productie: Locul I: Ursus Breweries; Locul II: Preh Romania; Locul III: Hochland Romania
Servicii/ comert: Locul I: Sonae Sierra; Locul II: Grup Servicii Petroliere; Locul III: DHL International Romania.

In urma evaluarii activitatii companiilor pe domeniile de raportare cu relevanta majora pentru protectia mediului, castigatorii pe categorii, desemnati de Green Business Index, sunt:

  • Impactul asupra mediului: Industrie/productie: Automobile Dacia; Servicii/comert: Grup Servicii Petroliere
  • Dezvoltare Durabila: Industrie/productie: Ursus Breweries; Servicii/comert: DHL International Romania
  • Utilizarea Resurselor: Industrie/productie: Ursus Breweries; Servicii/comert: DHL International Romania
  • Starea cladirilor: Industrie/productie: Ursus Breweries; Servicii/comert: Sonae Sierra
  • Deseuri: Industrie/productie: Ursus Breweries; Servicii/comert: Grup Servicii Petroliere
  • Transport: Industrie/productie: Hochland Romania; Servicii/comert: ProCredit Bank
  • Achizitii Verzi: Industrie/productie: Matplast; Servicii/Comert: Sonae Sierra
De patru ani, monitorizam prin GBI initiativele „verzi” din sectorul de afaceri romanesc si realizam anual un top al companiilor aflate in diferite stadii de „inverzire” a afacerilor lor. Cresterea numarului de companii inscrise in Green Business Index in 2013, precum si rezultatele evaluarilor anuale dovedesc ca, in ciuda stadiului incipient, exista premise pentru dezvoltarea economica durabila si in tara noastra.
Raluca Fiser, presedinte Asociatia Green Revolution

Proiectul multianual Green Business Index (GBI) este singurul instrument gratuit de evaluare a responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania conform standardelor ISO 14001 si ISO 14031, de monitorizarea initiativelor verzi din sectorul de afaceri romanesc si de asistenta si formare pentru imbunatatirea performantei de mediu.

Statistici GBI 2013
Anul acesta, s-au inregistrat 350 de companii in GBI, insa esantionul de companii respondente ramane mic, raportat la numarul total al societatilor comerciale de la noi din tara, active la finele anului 2012. Au raspuns chestionarelor atat companii noi, cat si companii care au participat la editiile precedente ale GBI. Companiile evaluate la editia 2013 a proiectului GBI au furnizat informatii referitoare la perioada de raportare a anului 2012. Green Business Index, proiect multianual organizat de Asociatia Green Revolution este barometrul responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania.

Cine suntem

GR_NOUViziune

In orasele  Romaniei fiecare cetatean trebuie sa se  bucure de un mediu curat. Comunitatile si autoritatile trebuie sa fie angajate, incontinuu, in sprijinul dezvoltarii durabile a mediului urban.

Misiune

In laboratorul nostru de ecologie urbana, plasam calitatea mediului inconjurator in inima tuturor proiectelor pe care le dezvoltam.
Ne axam pe doua directii:

 • Prima directie: punem umarul la construirea unei metropole sustenabile, prin educatie ecologica sau prin  promovarea transportului alternativ.
 • A doua directie: sprijinim dialogul constructiv intre sectoarele public si privat, societate civila si autoritati.
Grija pentru mediu incepe de la scara mica,
din apartamentele oamenilor, din fata blocului si din alegerile personale.
Raluca Fiser, presedinte Green Revolution
Harta Romaniei-proiecte 2014

Acoperirea nationala a proiectelor asociatiei in 2014

Valori
 • Creativitate: generam  idei noi, incurajam schimbarea si ne asumam riscuri calculate in dezvoltarea unor initiative durabile.
 • Proactivitate si impact in societate: sesizam problemele din jurul nostru, din punctul de vedere al cetateanului de rand, si initiem activitati pentru rezolvarea acestora. Nu asteptam ca lucrurile sa se rezolve de la sine si pornim de la baza problemei, generand rezultate durabile, cu impact vizibil in societate.
 • Atitudine deschisa si constructiva: ne respectam partenerii, suntem deschisi la idei noi si initiative; consideram ca solutiile cele mai bune reprezinta rezultatul unei munci de colaborare, si nu al unei munci individuale.
 • Echidistanta: interesul nostru este cel al locuitorilor oraselor. Nu avem culoare sau apartenenta politica.
 • Puterea exemplului pozitiv: credem ca schimbarea poate fi acceptata mai usor prin crearea de experiente pozitive.
Domenii sprijinite si promovate

In zece ani de existenta, Asociatia Green Revolution a demonstrat ca imaginatia, energia si entuziasmul unei echipe tinere au avut capacitatea de a dezvolta proiecte locale si nationale de impact, cu rezultate vizibile, cuantificabile. Prin proiectele sale, Asociatia Green Revolution promoveaza si sprijina:

 • Educatia ecologica si respectul fata de mediul inconjurator;
 • Colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje;
 • Mijloacele si solutiile de transport ecologice si economice: folosirea bicicletei ca mijloc de transport alternativ; realizarea sistemelor de piste destinate biciclistilor; masini electrice;
 • Adoptarea unui comportament responsabil fata de mediu in randul autoritatilor, al companiilor private si de stat; sprijinim&promovam afacerile verzi, inclusiv crearea locurilor de munca verzi;
 • Proiectele legislative de mediu;
 • Stil de viata sanatos&eco: produsele bio, alimentatia sanatoasa; solutiile si echipamentele eco destinate consumului larg; cladirile verzi; reducerea consumului de materii prime si energie (privat si industrie).

 

Premii, nominalizari, jurizari
Energy Globe Award 2010/2011 – NATIONAL Award for Romania/European Excellence Awards  2011 – ,,Ecology and environment”, nominalizare/Green Awards 2010 – Best Green Third/Charity Sector Campaign Award, Top 3/PR Award 2010 – Silver Award, CSR section/Gala Premiilor pentru un mediu curat ECOTIC 2010 – Nominalizare/Gala Societatii Civile 2010 – Nominalizare/Participare in juriu, la Freedom House – ,,Tanarul jurnalist al anului”/Participare in juriu, la Gala societatii civile

 

Who we are

GR_NOUVision

In the cities of Romania each citizen must enjoy a clean environment. Communities and authorities must support continuously the sustainable development of the urban environment.

Mission

In our urban ecology laboratory we place the quality of the environment at the heart of all the projects we develop.
We focus on two directions:

 • First direction: we contribute to the construction of a sustainable metropolis, by green education or by promoting alternative transportation.
 • Second direction: we support constructive dialogue between public and private sectors, civil society and authorities.
The concern for environment starts at small scale, from the people’s apartments, from the front of their buildings and from personal choices.
Raluca Fiser, President of Green Revolution
Map of Romania - projects 2014

National coverage of the association’s projects in 2014

Values
 • Creativity: we generate new ideas, we encourage change and we take calculated risks in developing sustainable initiatives.
 • Proactive and with impact in the society: we take note of the problems around us, from the ordinary citizen’s point of view, and we initiate activities to solve them. We do not wait for things to get solved on their own and we start from the root of the problem, generating sustainable results, with visible impact in the society.
 • Open and constructive attitude: we respect our partners, we are open to new ideas and initiatives; we believe that the best solutions come from team work, not individual work.
 • Equidistance: our interest is that of the cities’ inhabitants. We do not have political color or appurtenance.
 • The power of positive example: we believe that change is easier to accept by creating positive experiences.
Supported and promoted fields

In five years of experience, the Green Revolution Association has demonstrated that the imagination, energy and enthusiasm of a young team had the capacity to develop local and national projects with impact, visible, quantifiable outcomes. By its projects, the Green Revolution Association promotes and supports:

 • Green education and respect for the environment;
 • Selective collection of packaging waste;
 • Ecologic and economic transportation means and solutions: the use of bicycle as alternative transportation; execution of bicycle lane systems; electric vehicles;
 • Adopting an environmental responsible behavior amongst authorities, private and state companies; we support & promote green businesses, including the creation of green jobs;
 • Environmental legislative projects;
 • Healthy & eco life style: bio products, healthy food; eco solutions and equipment for large scale consumption; green buildings; reduction of raw materials and energy consumption (private and industrial).

 

Awards, nominations, juries
Energy Globe Award 2010/2011 – NATIONAL Award for Romania/European Excellence Awards 2011 – ,,Ecology and environment”, nomination/Green Awards 2010 – Best Green Third/Charity Sector Campaign Award, Top 3/PR Award 2010 – Silver Award, CSR section/ ECOTIC Award Gala for clean environment 2010 – Nomination/Civil Society Gala 2010 – Nomination/Jury participation, at Freedom House – “Young journalist of the year”/Jury participation, at the Civil Society Gala