Contact

Sustinem reducerea poluarii in marile orase, a impactului pe care activitatile umane il au asupra mediului, cat si cresterea calitatii vietii locuitorilor in marile aglomerari urbane. Propunem si realizam, impreuna cu autoritatile, strategii si politici de mediu coerente. Militam pentru pentru introducerea bicicletei ca mijloc de transport alternativ, pentru reducerea consumului de energie, pentru folosirea surselor regenerabile si a tehnologiilor verzi, pentru implementarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor, pentru educatie ecologica in scoli.

Ne gasiti pe strada 15 Barbu Delavrancea, et 2, ap.5

011352  Bucuresti

Phone +40 31 434 07 72

Fax +40 31 434 07 73

office@greenrevolution.ro

36/25.03.2009 CUI 25368700