Category

Transport sustenabil

Legea bicicletei, propunere ONG către parlamentari

Asociația Green Revolution împreună cu alte organizații ale bicicliștilor fac încă un pas către o „Lege a Bicicletei”.

Un grup de organizații ale bicicliștilor propun viitorilor parlamentari adoptarea „LEGII BICICLETEI” – care să stabilească principii și să prevadă măsuri adecvate de promovare a utilizării bicicletei, pe mai multe planuri, în principal legislativ și instituțional, într-un mod coerent și integrat, pentru ca abordarea cu pași mici și disparați s-a dovedit ineficientă.

În concret, viitoarea lege ar urma să declare promovarea utilizării bicicletei ca un obiectiv de interes public, să aducă modificări legislației rutiere, urbanistice, fiscale și din alte câteva domenii, să prevadă adoptarea unei strategii naționale și a unui masterplan în acest sens și crearea unor elemente instituționale la nivelul autorităților centrale și locale care să permită coordonarea între autorități și o adecvată interfață cu comunitatea, atât în elaborarea măsurilor, cât și în punerea lor în practică.

Inițiativa este lansată de Federația Bicicliștilor din România (FBR), Asociația Hai cu Bicla (HcB), Asociația Green Revolution (AGR), Asociația Adevărații Veloprieteni (AVR), Clubul de Cicloturism „Napoca” (CCN) și Clubul Sportiv Nomad Multisport.

Inițiatorii speră ca un număr cât mai mare de candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, din tot spectrul politic, să își declare sprijinul pentru ideea adoptării unei asemenea legi, iar cei aleși să colaboreze apoi între ei și cu organizațiile bicicliștilor pentru redactarea formei finale a proiectului de lege și promovarea lui în Parlament.

ONG-urile care au inițiat demersul așteaptă ca și alte organizații ale bicicliștilor, ONG-uri de mediu, operatori economici în domeniul biciclistic și alte entități să își declare sprijinul pentru această inițiativă comună și să se implice în promovarea ei.

8.11.2016
Pentru relații suplimentare:
Radu Mititean – FBR & CCN , contact@biciclisti.ro 0744-576836
Corneliu Belciug – AGR, corneliu.belciug@greenrevolution.ro 0728-132981
Mihai Denes – AVR, mihai@adevaratiiveloprieteni.ro 0744-369403
Oana Turturica – HcB, oana@haicubicla.ro
Daniel Sardan – NoMad , dan@nomadmultisport.ro

ANEXA:
Textul integral al apelului către candidații la calitatea de parlamentar
=====================================================
LEGEA BICICLETEI
Propunere a unor organizații ale bicicliștilor
către viitorii parlamentari

Încurajarea folosirii bicicletei în scop utilitar, în principal ca mijloc de deplasare în oraș, precum și ca vehicul cu rol recreativ / turistic și sportiv, este în ultimii ani declarativ acceptată de autoritățile publice centrale și locale și menționată în diverse documente de politici publice, ca o componentă importantă a mobilității moderne, a turismului durabil și dezvoltării sportului și unui stil de viață activ și sănătos.

Însă, dincolo de promisiuni, o promovare efectivă și de substanță a bicicletei lipsește în continuare, și nici nu este cu adevărat posibilă fără o modernizare a cadrului legislativ actual, care este printre cele mai nefavorabile din Europa în ceea ce privește bicicliștii. Demersurile făcute în ultimele două decenii de organizațiile de bicicliști în direcția modificării sau completării anumitor acte normative în general nu au fost de succes inclusiv pentru că mereu se invocă dependența de alte reglementări și nevoia de corelare.

Acest cerc vicios se poate rupe cel mai bine printr-o abordare integrată, prin adoptarea unei legi care să aducă în mod unitar și coerent necesarele modificări și completări esențiale ale actualului cadru normativ cu rang de lege în Romania, pentru a îl pune în concordanță cu cerințele și bunele practici la nivelul Uniunii Europene, urmând ca apoi Guvernul și ministerele să adapteze corespunzător, în mod coordonat, cadrul normativ cu rang de hotarare de guvern și de ordin ministerial.

În acest sens, subscrisele organizații neguvernamentale preocupate de promovarea utilizării bicicletei în scop utilitar, turistic și sportiv, lansăm inițiativa „Legea Bicicletei” ca apel către candidații la alegerile parlamentare din 11.12.2016 și la viitorii parlamentari, la asumarea inițierii unui proiect de lege pe această temă, redactării lui cu consultarea noastră și a comunității bicicliștilor în general, și promovării lui în Parlament cu sprijinul unui număr cât mai mare de parlamentari, de dorit din întregul spectru politic.

Propunem ca proiectul de lege să cuprindă un capitol introductiv, care să proclame promovarea utilizării bicicletei ca element de prioritate și importanța națională, în contextul eforturilor de promovare a mobilității durabile, protecției mediului, îmbunătățirii calității vietii și sănătății populației, să statuteze necesitatea abordării multidisciplinare și transsectoriale și adoptării, prin Hotărâre a Guvernului, a unei strategii naționale și a unui masterplan pe 10 ani de promovare a utilizării bicicletei în România, similar practicilor din alte state europene.

Ca măsuri instituționale, considerăm că legea trebuie să prevadă crearea unui consiliu interministerial și a postului de coordonator guveramental, cu rang de subsecretar de stat, pentru coordonarea elaborării și implementării strategiei și masterplanului, a proiectelor de acte normative cu rang de hotărâre de guvern și ordin ministerial și a coordonarii eforturilor la nivel de autorități locale. Este necesară și prevederea desemnării în diverse ministere ( MECRMA, MDRAP, MAI, MTS, MT, MMAP) a câte unei persoane responsabile de probleme biciclistice, la fel și in anumite agenții guvernamentale și companii naționale (ANT, IGPR, AN Apele Române, Romsilva RA, CFR Călători, CNAIR etc.), în Agențiile de Dezvoltare Regională și în consiliile județene și / sau regiile sau societățile publice județene de administrare drumuri județene, precum și în aparatul de lucru al primăriilor municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Bucureștiului.

De asemenea, este necesară instituirea prin lege a unor structuri specifice consultative, de tip grupuri de lucru și consilii consultative, la toate nivelele, pe teme biciclistice, cu participare a ONG de profil și a operatorilor economici activi în domeniu, și primirea unor reprezentanți ai acestor categorii, cu titlu de invitat, în alte structuri interdisciplinare, precum comisiile municipale de circualție, comisiile de urbanism și amejanarea teritoriului și alte asemenea.

Un important capitol din viitoarea lege trebuie să fie dedicat legislației rutiere, și anume modificării și completării actualei OUG 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a legislației privind siguranța rutieră, înlăturând sau atenuând interdicții și limitări nejustificate precum cea privind vârsta minimă pentru deplasarea pe bicicletă pe drumuri publice sau anumite reguli privind echiparea și circulația bicicletelor.

Pe linie de cicloturism, un capitol corespunzător al legii ar trebui să modifice și completeze prevederile din actuala Lege a turismului (OG 58 / 1998) pentru a clarifica regimul juridic al ciclotraseelor, cadrul de administrare a acestora inclusiv prin prevederea înființării unui Centru Național de Coordonare EuroVelo (CNCEVR) și instituirii Rețelei Naționale de Trasee Ciclotruistice Marcate (RNTCMR), și prevederi privind adoptarea, într-un termen prestabilit, a cadrului legal, la nivel de hotărâre de guvern sau ordin ministerial, pentru ghizii de cicloturism, cazările probiciclistice, puncte noi de frontieră speciale pentru trafic turistic nemotorizat (pietonalșsi biciclistic), marcarea și omologarea traseelor cicloturistice și alte asemenea.

Pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului, Legea Bicicletei ar trebui să modifice și completeze actuala Lege 350 / 2001, dispunând ca prin Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotarare a Guvernului să se reglementeze și tipul și numărul minim de faclități pentru parcarea bicicletelor la și în anumite tipuri de clădiri, prezența de infrastructuri biciclistice pe anumite artere și conexiuni și alte asemenea.

Un alt capitol trebuie sa vizeze legislația de transporturi și cea privind regimul drumurilor, în sensul modificării și completării actualelor OG 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, OG 27 / 2011 privind transporturile rutiere și OG 19 / 1997 privind transporturile, astfel încât și bicicleta să fie adecvat tratată în aceste acte normative, care la ora actuală o ignoră.

Un capitol al legii urmează să fie dedicat legislației în domeniul construcțiilor și standardelor de profil, care să prevadă un termen concret de adoptare de noi norme tehnice, prin Hotărâre a Guvernului și Ordin ministerial, după caz, în locul actualului sistem nefuncțional de normare prin standarde aprobate de Asociația Română pentru Standardizare (ASRO).

Nu în ultimul rând, legea ar trebui să cuprinda un capitol privind aspecte fiscale, și anume modificări de Cod Fiscal în sensul acordării unor facilități fiscale, cum ar fi nivelul redus al TVA la comerț și servicii biciclistice, facilități fiscale pentru angajatorii care vor să încurajeze angajații să vină cu bicicleta la serviciu sau să utilizeze biciclete ca vehicul de serviciu, și alte asemenea facilități, existente în multe state dezvoltate.

Complementar măsurilor fiscale, legea ar trebui să cuprindă prevederi privind instituirea, prin hotărâri ale guvernului, a unor programe de sprijin direct a creșterii numărului de biciclete utilizate de populație și de instituțiile publice, cum ar fi finanțarea guvernamentală a unor programe gen „prima bicicletă” sau dotare pe scară largă cu biciclete, ca vehicule de serviciu, a unor angajați în sectorul bugetar sau din companiile publice, cum sunt lucrătorii poștali sau politiștii, și încurajarea achiziției de biciclete în cazul renunțării la autoturisme vechi. (dacă se dorește totuși continuarea programului „Rabla”)

Organizațiile preocupate de promovarea utilizării bicicletei au un nivel ridicat de informare și expertiza pe aceste teme și își oferă know-how-ul în mod voluntar celor care doresc să sprijine această inițiativă, atât pentru redactarea proiectului de lege, cât și pentru găsirea de sustinători și promovarea pe toate căile a proiectului respectiv.

Așteptam în cel mai scurt timp confirmarea de principiu a interesului pentru această inițiativă din partea candidaților la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și din partea partidelor și formațiunilor politice care au candidați la alegerile parlamentare din decembrie 2016.

De asemenea, așteptăm cât mai multe alte organizații neguvernamentale cu preocupări in domeniul promovării utilizării bicicletei, sau a mobilității durabile, precum și din partea operatorilor economici de profil și altor entități, să își declare sprijinul pentru această inițiativă.

28.11.2016
Semnează:

1. FEDERAȚIA BICICLIȘTILOR DIN ROMÂNIA (FBR)
prin președinte Radu Mititean
2. ASOCIAȚIA „GREEN REVOLUTION” (AGR)
prin director de programe Corneliu Belciug
3. ASOCIAȚIA „HAI CU BICLA” (HcB)
prin far Oana Monica Turturică

4. ASOCIAȚIA „ADEVĂRAȚII VELOPRIETENI” (AVR)
prin vicepreședinte Mihai Gabor Denes

5. CLUBUL DE CICLOTURISM „NAPOCA” (CCN)
prin director executiv Radu Mititean

6. CLUBUL SPORTIV NOMAD MULTISPORT (NOMAD)
prin președinte Daniel Sardan

Au mai aderat la inițiativă, ulterior lansării ei, următoarele ONG:
7. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM (FRC)
prin președinte Carol-Eduard Novak

8. ASOCIAȚIA PRO BIKE ADDICTION (PBA)
prin președinte Ioana Amăriuței Popa

9. COMUNITATEA BICICLIȘTILOR DIN BUCUREȘTI (CBB)
prin reprezentant Adrian Rista

10. ASOCIAȚIA BIKE WORKS
prin președinte Silviu Negoiță

11. CLUBUL DE CICLISM ȘI ECOLOGIE IAȘIBIKE
prin președinte Iordana Leahu

12. ASOCIAȚIA „BATE ȘAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA”
prin președinte George Culda

13. ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV TIBISCUS” (CST)
prin președinte Marius Karnyanszky

14. ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR, IMPORTATORILOR ȘI COMERCIANȚILOR DE BICICLETE DIN ROMÂNIA (AsPIC)
prin președinte George Culda

15. CLUBUL SPORTIV „SURMONT CLUB”
prin președinte Tiberiu Macaveiu

16. ASOCIAȚIA ”BRAȘOVUL PEDALEAZĂ”
prin președinte Robert Lazăr

17. ASOCIAȚIA TURISMVERDE
prin președinte Constantin Șerban
18. FUNDAȚIA PENTRU PARTENERIAT
prin director Laszlo Potozky
19. ASOCIAȚIA ARIN
prin director Codruța Nedelcu

20. ASOCIAȚIA TRANSILVANIA VERDE
prin președinte Kovacs Zoltan Csongor

21. ASOCIAȚIA ECOURI VERZI (AEV)
prin președinte Horațiu Emil Popa

22. ASOCIAȚIA ”TURĂ ÎN NATURĂ” (ATINS)
prin președinte Mihai Proca

23. FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ
prin director executiv Gal Sandor

S-a lansat I’Velo Urban, proiectul pilot de stații automatizate de bike-sharing din București

În premieră pentru București, Asociatia Green Revolution, împreună cu partenerii Raiffeisen Bank și Kaufland România, au lansat astăzi primele stații automatizate de închiriere de biciclete I’Velo Urban.

Începând de astăzi, I’Velo Urban va asigura cetațenilor o mai bună mobilitate, iar stațiile sunt amplasate în cele mai importante zone din oraș și poziționate pe traseele cu aflux mare de călători ale transportului în comun. Stațiile automatizate de bike-sharing sunt: Piața Universității, Piața Revoluției, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulles, Kaufland Barbu Văcărescu.

La evenimentul de lansare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și instituționale, parteneri, reprezentanți media, care au susținut și salutat apariția unui astfel de proiect în oraș:

Felicit Green Revolution pentru această ințiativă. Susțin întrutotul, și instituțional și personal, acest tip de proiect care ne educă să fim ecologiști, să fim sportivi, să avem grijă de orașul nostru”, a declarat Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei.

Primarul General al Capitalei a precizat că în ultima ședință a Consiliului General au fost aprobate 19 proiecte din PIDU, iar printre aceste unul se referă la construirea a 42 de circuite de bicicletă pe tot teritoriul Capitalei.

În perioada următoare se vor organiza licitații după studiile de fezabilitate. Așa că, în curând, acest proiect pilot va deveni o realitate, iar Capitala va fi brăzdată de circuite de biciclete, atât de agrement, cât și de transport”, a mai declarat Primarul General.

I’Velo Urban este un proiect fresh, modern, contemporan și absolut necesar în acest moment în București, care totuși pare a fi predestinat pentru mesul pe bicicletă”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. Aceasta a anunțat că primii 100 de utilizatori ai statiei automatizate de la magazinul Kaufland din Barbu Văcărescu vor primi cadou bonuri de cumpărături în valoare de 50 de lei fiecare.

De ce susținem acest proiect? Ne dorim locuitori sănătoși. Poluarea în București este unul dintre factorii care afectează sănătatea cetățenilor. Acesta este motivul pentru care investim în comunitățile locale, în special în proiecte care duc la îmbunătățirea mediului. Începând de astăzi Bucureștiul este pe harta capitalelor europene cu sisteme de bike-sharing automatizate. Sper să găsim cât mai multe astfel de stații de biciclete și, în curând, cât mai multe piste”, a declarat Cristian Sporiş, Vicepreşedintele Raiffeisen Bank.

Noutăţile acestui concept unic pe piața de bike-sharing din București sunt autoservirea şi folosirea bicicletei in baza unui abonament. Abonamentul permite utilizarea bicicletei timp de 30 de minute, urmate de o pauză similară. Astfel, un utilizator poate închiria bicicleta de mai multe ori pe zi, cu condiția ca după fiecare 30 de minute de pedalat, să o returneze la una dintre statiile I’Velo Urban. Depășirea celor 30 de minute de grație atrage costuri suplimentare.
O altă caracteristică importantă a sistemului I’Velo Urban este că utilizatorii îşi aleg singuri bicicletele din rastel. Cele 210 biciclete poti fi închiriate 24 de ore din 24, în orice anotimp, de la oricare dintre cele 6 stații automatizate și le pot returna la cea mai apropiată stație automatizată din sistemul I’Velo Urban.

Noul concept își propune să ajute la fluidizarea traficului din București și să contribuie la o mai mare mobilitate urbană. Principalele pârghii sunt încurajarea oamenilor să-și lase autoturismele personale acasă sau să circule cu mijloacele în comun și să folosească bicicletele pentru deplasarea rapidă în zonele aglomerate din oraș. Bike-sharing-ul are efecte benefice asupra sănătăţii bicicliştilor şi contribuie la reducerea poluării fonice şi a aerului din marile comunităţi.

Pentru a putea beneficia de serviciile sistemului, utilizatorii trebuie să isi creeze un cont pe www.ivelo.ro și să se înregistreze la unul dintre centrele I’Velo Relax din Parcul Herăstrău (metrou Aviatorilor și Arcul de Triumf) și Parcul Tineretului (intrarea Gheorghe Șincai) pentru a primi cardul I’Velo. Închirierea unei biciclete se face pe baza cardului personal I’Velo, iar validarea se face la orice statie automatizată I’Velo Urban, odată cu prima închiriere.

Mai multe informații și amănunte despre cum funcționează conceptul stațiilor automatizate de bike-sharing găsiți accesând site-ul www.ivelo.ro.

Inspirat din proiecte similare de bike-sharing, care funcționează cu succes în marile capitale europene, I’Velo Urban este un proiect fabricat 100% în România.

• stațiile automatizate și rastelurile sunt fabricate în România, folosindu-se forță de muncă, materie primă și expertiză autohtone
• sistemul informatic automatizat este realizat de programatori de la o companie IT romanească
• oferă zeci de locuri de muncă, contribuind astfel la reducerea șomajului și la un buget local și național mai bogat, din colectarea de taxe și impozite

Proiectele I’Velo înseamnă totodată o preocupare continuă a creșterii gradului de satisfacție a utilizatorilor prin oferirea de servicii de calitate, dar și a unui personal profesionist, prietenos și pregătit să asigure experiențe plăcute iubitorilor de pedalat.

Peste 5.000 de persoane prezente la BikeFest 2016, cel mai mare eveniment dedicat biciclistilor urbani

Peste 5.000 de persoane pasionate de pedalat si biciclete au fost prezente in parcul Izvor din Capitala, in weekend-ul 3 – 4 septembrie, si s-au bucurat de un festival al biciclistilor urbani, la BikeFest. Pe parcursul celor doua zile, cei prezenti si-au putut testa indrazneala, rezistenta si viteza la cele mai tari competitii, s-au distrat, s-au relaxat, au castigat multe premii si au petrecut timp de calitate alaturi de prieteni si familie.

BikeFest este un eveniment ajuns la a sasea editie, organizat de Asociatia Green Revolution in parteneriat cu Raiffeisen Bank si realizat cu sprijinul Camerei Deputatilor si a Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic.

Pentru prima data, in cadrul BikeFest 2016, Green Revolution cu sustinerea NoMad au organizat doua curse Urban Race: una dedicata mountainbikerilor – Urban Race MTB – si una iubitorilor curselor de sosea – Urban Race Road. Cele doua curse au adus la start aproape 600 de participanti. Traseul a fost unul inedit, cu startul si finish-ul in curtea Palatului Parlamentului si cu parcurgerea, atat a aleilor cu dale din curtea Palatului Parlamentului, care au inclus urcari si coborari solicitante, cat si a bulevardelor din jurul acestuia si din Parcul Izvor. Rezultatele pot fi verificate aici: http://goo.gl/ECe9Na.

„In 2009 am inceput sa investim in proiectul I’Velo pentru ca eram convinsi ca Bucurestiul are nevoie de o schimbare de mentalitate in ceea ce priveste transportul urban. De atunci sarbatorim, in fiecare toamna, impreuna cu voi mersul pe bicicleta. Toamna aceasta ne-a adus si mai multi biciclisti si ne bucuram ca mersul pe bicicleta devine o practica”, a declarat Corina Vasile, Director Comunicare si Relatii Publice Raiffeisen Bank.

«Au fost doua zile de super festival, un BikeFest 2016 cu mai multe competitii, cu si mai multi biciclisti prezenti in parc si multa distractie. Numarul biciclistilor, in crestere de la un an la altul, dovedeste ca suntem uniti si, intr-un final, vom fi atat de multi incat o sa avem piste si parcari, drepturi si respect in trafic. Venind la BikeFest, este clar, sustii comunitatea si lupti pentru drepturile tale. Le multumim sponsorilor, partenerilor si tuturor biciclistilor care ne-au fost alaturi la BikeFest si speram sa ii avem alaturi si la editia de anul viitor! », a declarat Raluca Fiser, presedintele Asociatiei Green Revolution.

BikeFest 2016 a insemnat doua zile de:

1. Doua curse Urban Race: una dedicata mountainbikerilor – Urban Race MTB – cu aproape 400 de participanti si una iubitorilor curselor de sosea – Urban Race Road, cu aproape 200 de participanti.

2. Tur ciclist caritabil – Pedalam pentru zambete. Peste 200 de biciclisti s-au alaturat demersului nostru si au pedalat pentru copiii care au nevoie de ajutorul nostru pentru a putea ajunge mai usor la scoala. Astfel, 10 biciclete ale Asociatiei Green Revolution vor aduce zambete pe fetele acestor copii.

3. Peste 1.000 de persoane si-au testat rezistenta fizica la Cel mai mare marathon de cycling din Romania, organizat de World Class Romania. 200 de biciclete, 6 ore de marathon si cei mai buni instructori de cycling si aerobic au pregatit o atmosfera plina de energie pe durata celor care au participat.

4. Doi pe bicicleta, cea mai amuzanta competitie dedicata cuplurilor, prietenilor sau familiei a adunat peste 30 de echipe la start.

5. Speed Race – Peste 30 de biciclisti si-au testat energia si abilitatile de biciclist in competitia de viteza.

6. X-treme Bike – Scoala de Pedalat, Alex, Mihai si Alex i-au invatat pe doritori ce inseamna latura extrema a sportului pe bicicleta si le-au si testat indemanarea printr-o competitie.

7. BikeFest Expo a adus cele mai importante magazine si cei mai cunoscuti producatori de biciclete cu super oferte la biciclete si accesorii.

8. Vinyl, Rum, Tapas & Wine – a adunat peste 2.000 de persoane

9. Kids Race – Peste 50 de copii si-au testat abilitatile de mici biciclisti urbani.

BikeFest este un eveniment organizat in scopul consolidarii comunitatii de biciclisti si promovarii bicicletei ca mijloc de transport alternativ. Astfel, in cadrul celor doua zile de eveniment vor fi organizate activitati cu si despre biciclete, dedicate tuturor iubitorilor acestui sport. BikeFest este un eveniment organizat de Asociatia Green Revolution in parteneriat cu Raiffeisen Bank.

Peste 600 de bicicliști au adunat 70.000 de km în nouă săptămâni de campanie Bike2Work 2016

Bike2Work 2016

 

Peste 600 de angajați ai companiilor din România au pedalat în perioada 16 mai – 15 iulie 2016, în cadrul campaniei Bike2Work, realizat de Asociația Green Revolution. Bike2Work este un proiect co-finanțat prin Programul “Energie Inteligentă – Europa” al Uniunii Europene și desfășurat sub umbrela Federației Bicicliștilor Europeni (ECF).

Pe parcursul celor nouă săptămâni de campanie, bicicliștii activi și-au înregistrat peste 70.000 de mii de kilometri cu ajutorul aplicației mobile I’Velo, disponibilă gratuit pe IOS in App Store și pe Google Play pentru Android și au totalizat aproape 4.000 de ore pe bicicletă.

Kilometrii adunați în campania Bike2Work 2016 au fost pedalați cu o medie de 18,31 km /h, iar distanța medie a traseelor parcurse cu bicicleta a fost de 8,66 km, bicicliștii pedalând în medie cel puțin 29.77 minute în fiecare zi.

30 de companii din toată  țara s-au înscris în campania Bike2Work și-au încurajat angajații să folosească bicicleta ca mijloc de transport alternativ, printre acestea numărându-se: Posta Română, Telekom, Ericsson, NN, Allianz Tiriac, Continental Automotive Romania, Stefanini, KFC, etc.

Asociația Green Revolution s-a alăturat acestui proiect împreună cu alte organizații din 11 state europene (Olanda, Germania, Danemarca, Austria, Italia, Slovenia, Marea Britanie, Franța, Croația, Malta și Bulgaria), participarea asigurând, în mod oficial, un loc în marea familie de biciliști europeni!

Principalul scop al proiectului Bike2Work îl reprezintă încurajarea angajaților să adopte bicicleta ca mijloc de transport alternativ în detrimentul automobilului și atragerea companiilor în categoria – Cycle Friendly Employer și certificarea acestora conform standardelor UE.

“Ne bucurăm că, în nouă săptămâni de campanie Bike2Work 2016, am reușit să strângem peste 70.000 de km si 600 de angajați din București și din țară s-au alăturat campaniei noastre. Campania Bike2Work ne-a oferit informații utile despre câți bicicliști avem în oraș, care sunt cele mai tranzitate trasee, care sunt dorințele lor, care sunt motivele pentru care bicicleta este benefică, pentru sănătatea unui oraș și despre felul în care bicicleta este folosită ca mijloc de transport alternativ în București și în țară.. Proiectul rămâne deschis, chiar dacă s-a încheiat campania și îi încurajăm pe bicicliști să continue să pedaleze spre muncă, noi îi vom premia și la BikeFest, pe 3-4 septembrie. Vă  mulțumim tuturor pentru suport și ne bazăm pe implicarea voastră pentru a asigura continuitatea proiectului”, a declarat Raluca Fișer, președintele Asociației Green Revolution.

Bicicliștii care vor să susțină  campania Bike2Work o pot face în continuare, se pot înscrie pe site-ul www.bike2work.ro,  își pot descărca aplicația I’Velo pentru a-și înregsitra cursele.

Ediția următoare a campaniei va avea loc în 2017, când sperăm să avem alături de noi și mai mulți bicicliști, însă, până atunci, încurajăm toți angajații să folosească  bicicleta pentru transportul zilnic.

Prin proiectul Bike2Work se promovează bicicleta ca cel mai potrivit mijloc de transport alternativ pentru drumul către serviciu și înapoi.

Premierea Bike2Work va avea loc astăzi, în intervalul 18:30 – 20:30, la Roaba de Cultură, Parcul Herăstrău, pajiștea Pescăruș.

Detalii despre premiere și continuarea campanie, găsiți aici: http://www.bike2work.ro/noutati/

Milanezii ar putea să fie plătiţi pentru a merge cu bicicleta la serviciu

Administraţia oraşului Milano ar putea adopta o strategie prin care rezidenţii să fie plătiţi pentru a merge cu bicicleta la serviciu, în încercarea de a reduce nivelul poluării din oraş potrivit The Guardian.

Autorităţile din Milano vor să adopte un program similiar din Franţa prin care navetiştii sunt plătiţi dacă merg cu bicicletele la serviciu, în loc de maşini. Milano, alături de alte oraşe din Italia, au înregistrat niveluri alarmante ale poluării, iar guvernul a alocat 35 de milioane de euro pentru a contribui la finanţarea unor soluţii de mobilitate durabilă, cum ar fi mersul pe bicicletă la locul de muncă.

Administraţia oraşului Milano are deja planuri pentru un sistem de bike sharing, dar consilierul pentru mobilitate, Pierfrancesco Maran, crede că Milano ar trebui să recreeze un experiment francez, în cadrul căruia aproape 10.000 de angajaţi de la 19 companii au fost plătiţi fiecare cu 25 de eurocenţi pentru fiecare kilometru pe care l-au pedalat până la locul de muncă. Asta înseamnă că o persoană poate câştiga 50 de euro pe lună dacă merge 10 kilometri pe zi cu bicicleta. În prezent, micul oraş toscan Massarosa testează proiectul, iar aproximativ 50 de persoane iau parte, deşi programul din Milano ar trebui să fie la o scară mult mai mare.

Unele statistici au subliniat faptul că puţini oameni merg cu bicicleta cu scopul de a economisi bani. Doar şase la sută dintre locuitorii oraşului Copenhaga invocă acest motiv. Cincizeci şi şase la sută au spus că fac asta pentru că este mai rapid şi mai uşor, iar 19 la sută o fac pentru beneficiile mişcării în aer liber.

România ocupă locul al doilea, după Bulgaria, în topul statelor europene care poluează cel mai mult raportat la cât produc, conform Agenţiei Europene de Mediu. Bucureştiul este pe primul loc în topul celor mai poluate oraşe din Europa, arată un raport al Comisiei Europene.