Suedia Creativă, trei zile de sărbătoare suedeză la Roaba de cultură, în parcul Herăstrău