Legea bicicletei, propunere ONG către parlamentari

Asociația Green Revolution împreună cu alte organizații ale bicicliștilor fac încă un pas către o „Lege a Bicicletei”.

Un grup de organizații ale bicicliștilor propun viitorilor parlamentari adoptarea „LEGII BICICLETEI\” – care să stabilească principii și să prevadă măsuri adecvate de promovare a utilizării bicicletei, pe mai multe planuri, în principal legislativ și instituțional, într-un mod coerent și integrat, pentru ca abordarea cu pași mici și disparați s-a dovedit ineficientă.

În concret, viitoarea lege ar urma să declare promovarea utilizării bicicletei ca un obiectiv de interes public, să aducă modificări legislației rutiere, urbanistice, fiscale și din alte câteva domenii, să prevadă adoptarea unei strategii naționale și a unui masterplan în acest sens și crearea unor elemente instituționale la nivelul autorităților centrale și locale care să permită coordonarea între autorități și o adecvată interfață cu comunitatea, atât în elaborarea măsurilor, cât și în punerea lor în practică.

Inițiativa este lansată de Federația Bicicliștilor din România (FBR), Asociația Hai cu Bicla (HcB), Asociația Green Revolution (AGR), Asociația Adevărații Veloprieteni (AVR), Clubul de Cicloturism „Napoca\” (CCN) și Clubul Sportiv Nomad Multisport.

Inițiatorii speră ca un număr cât mai mare de candidați la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, din tot spectrul politic, să își declare sprijinul pentru ideea adoptării unei asemenea legi, iar cei aleși să colaboreze apoi între ei și cu organizațiile bicicliștilor pentru redactarea formei finale a proiectului de lege și promovarea lui în Parlament.

ONG-urile care au inițiat demersul așteaptă ca și alte organizații ale bicicliștilor, ONG-uri de mediu, operatori economici în domeniul biciclistic și alte entități să își declare sprijinul pentru această inițiativă comună și să se implice în promovarea ei.

8.11.2016
Pentru relații suplimentare:
Radu Mititean – FBR & CCN , contact@biciclisti.ro 0744-576836
Corneliu Belciug – AGR, corneliu.belciug@greenrevolution.ro 0728-132981
Mihai Denes – AVR, mihai@adevaratiiveloprieteni.ro 0744-369403
Oana Turturica – HcB, oana@haicubicla.ro
Daniel Sardan – NoMad , dan@nomadmultisport.ro

ANEXA:
Textul integral al apelului către candidații la calitatea de parlamentar
=====================================================
LEGEA BICICLETEI
Propunere a unor organizații ale bicicliștilor
către viitorii parlamentari

Încurajarea folosirii bicicletei în scop utilitar, în principal ca mijloc de deplasare în oraș, precum și ca vehicul cu rol recreativ / turistic și sportiv, este în ultimii ani declarativ acceptată de autoritățile publice centrale și locale și menționată în diverse documente de politici publice, ca o componentă importantă a mobilității moderne, a turismului durabil și dezvoltării sportului și unui stil de viață activ și sănătos.

Însă, dincolo de promisiuni, o promovare efectivă și de substanță a bicicletei lipsește în continuare, și nici nu este cu adevărat posibilă fără o modernizare a cadrului legislativ actual, care este printre cele mai nefavorabile din Europa în ceea ce privește bicicliștii. Demersurile făcute în ultimele două decenii de organizațiile de bicicliști în direcția modificării sau completării anumitor acte normative în general nu au fost de succes inclusiv pentru că mereu se invocă dependența de alte reglementări și nevoia de corelare.

Acest cerc vicios se poate rupe cel mai bine printr-o abordare integrată, prin adoptarea unei legi care să aducă în mod unitar și coerent necesarele modificări și completări esențiale ale actualului cadru normativ cu rang de lege în Romania, pentru a îl pune în concordanță cu cerințele și bunele practici la nivelul Uniunii Europene, urmând ca apoi Guvernul și ministerele să adapteze corespunzător, în mod coordonat, cadrul normativ cu rang de hotarare de guvern și de ordin ministerial.

În acest sens, subscrisele organizații neguvernamentale preocupate de promovarea utilizării bicicletei în scop utilitar, turistic și sportiv, lansăm inițiativa „Legea Bicicletei” ca apel către candidații la alegerile parlamentare din 11.12.2016 și la viitorii parlamentari, la asumarea inițierii unui proiect de lege pe această temă, redactării lui cu consultarea noastră și a comunității bicicliștilor în general, și promovării lui în Parlament cu sprijinul unui număr cât mai mare de parlamentari, de dorit din întregul spectru politic.

Propunem ca proiectul de lege să cuprindă un capitol introductiv, care să proclame promovarea utilizării bicicletei ca element de prioritate și importanța națională, în contextul eforturilor de promovare a mobilității durabile, protecției mediului, îmbunătățirii calității vietii și sănătății populației, să statuteze necesitatea abordării multidisciplinare și transsectoriale și adoptării, prin Hotărâre a Guvernului, a unei strategii naționale și a unui masterplan pe 10 ani de promovare a utilizării bicicletei în România, similar practicilor din alte state europene.

Ca măsuri instituționale, considerăm că legea trebuie să prevadă crearea unui consiliu interministerial și a postului de coordonator guveramental, cu rang de subsecretar de stat, pentru coordonarea elaborării și implementării strategiei și masterplanului, a proiectelor de acte normative cu rang de hotărâre de guvern și ordin ministerial și a coordonarii eforturilor la nivel de autorități locale. Este necesară și prevederea desemnării în diverse ministere ( MECRMA, MDRAP, MAI, MTS, MT, MMAP) a câte unei persoane responsabile de probleme biciclistice, la fel și in anumite agenții guvernamentale și companii naționale (ANT, IGPR, AN Apele Române, Romsilva RA, CFR Călători, CNAIR etc.), în Agențiile de Dezvoltare Regională și în consiliile județene și / sau regiile sau societățile publice județene de administrare drumuri județene, precum și în aparatul de lucru al primăriilor municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Bucureștiului.

De asemenea, este necesară instituirea prin lege a unor structuri specifice consultative, de tip grupuri de lucru și consilii consultative, la toate nivelele, pe teme biciclistice, cu participare a ONG de profil și a operatorilor economici activi în domeniu, și primirea unor reprezentanți ai acestor categorii, cu titlu de invitat, în alte structuri interdisciplinare, precum comisiile municipale de circualție, comisiile de urbanism și amejanarea teritoriului și alte asemenea.

Un important capitol din viitoarea lege trebuie să fie dedicat legislației rutiere, și anume modificării și completării actualei OUG 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a legislației privind siguranța rutieră, înlăturând sau atenuând interdicții și limitări nejustificate precum cea privind vârsta minimă pentru deplasarea pe bicicletă pe drumuri publice sau anumite reguli privind echiparea și circulația bicicletelor.

Pe linie de cicloturism, un capitol corespunzător al legii ar trebui să modifice și completeze prevederile din actuala Lege a turismului (OG 58 / 1998) pentru a clarifica regimul juridic al ciclotraseelor, cadrul de administrare a acestora inclusiv prin prevederea înființării unui Centru Național de Coordonare EuroVelo (CNCEVR) și instituirii Rețelei Naționale de Trasee Ciclotruistice Marcate (RNTCMR), și prevederi privind adoptarea, într-un termen prestabilit, a cadrului legal, la nivel de hotărâre de guvern sau ordin ministerial, pentru ghizii de cicloturism, cazările probiciclistice, puncte noi de frontieră speciale pentru trafic turistic nemotorizat (pietonalșsi biciclistic), marcarea și omologarea traseelor cicloturistice și alte asemenea.

Pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului, Legea Bicicletei ar trebui să modifice și completeze actuala Lege 350 / 2001, dispunând ca prin Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotarare a Guvernului să se reglementeze și tipul și numărul minim de faclități pentru parcarea bicicletelor la și în anumite tipuri de clădiri, prezența de infrastructuri biciclistice pe anumite artere și conexiuni și alte asemenea.

Un alt capitol trebuie sa vizeze legislația de transporturi și cea privind regimul drumurilor, în sensul modificării și completării actualelor OG 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, OG 27 / 2011 privind transporturile rutiere și OG 19 / 1997 privind transporturile, astfel încât și bicicleta să fie adecvat tratată în aceste acte normative, care la ora actuală o ignoră.

Un capitol al legii urmează să fie dedicat legislației în domeniul construcțiilor și standardelor de profil, care să prevadă un termen concret de adoptare de noi norme tehnice, prin Hotărâre a Guvernului și Ordin ministerial, după caz, în locul actualului sistem nefuncțional de normare prin standarde aprobate de Asociația Română pentru Standardizare (ASRO).

Nu în ultimul rând, legea ar trebui să cuprinda un capitol privind aspecte fiscale, și anume modificări de Cod Fiscal în sensul acordării unor facilități fiscale, cum ar fi nivelul redus al TVA la comerț și servicii biciclistice, facilități fiscale pentru angajatorii care vor să încurajeze angajații să vină cu bicicleta la serviciu sau să utilizeze biciclete ca vehicul de serviciu, și alte asemenea facilități, existente în multe state dezvoltate.

Complementar măsurilor fiscale, legea ar trebui să cuprindă prevederi privind instituirea, prin hotărâri ale guvernului, a unor programe de sprijin direct a creșterii numărului de biciclete utilizate de populație și de instituțiile publice, cum ar fi finanțarea guvernamentală a unor programe gen „prima bicicletă\” sau dotare pe scară largă cu biciclete, ca vehicule de serviciu, a unor angajați în sectorul bugetar sau din companiile publice, cum sunt lucrătorii poștali sau politiștii, și încurajarea achiziției de biciclete în cazul renunțării la autoturisme vechi. (dacă se dorește totuși continuarea programului „Rabla”)

Organizațiile preocupate de promovarea utilizării bicicletei au un nivel ridicat de informare și expertiza pe aceste teme și își oferă know-how-ul în mod voluntar celor care doresc să sprijine această inițiativă, atât pentru redactarea proiectului de lege, cât și pentru găsirea de sustinători și promovarea pe toate căile a proiectului respectiv.

Așteptam în cel mai scurt timp confirmarea de principiu a interesului pentru această inițiativă din partea candidaților la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și din partea partidelor și formațiunilor politice care au candidați la alegerile parlamentare din decembrie 2016.

De asemenea, așteptăm cât mai multe alte organizații neguvernamentale cu preocupări in domeniul promovării utilizării bicicletei, sau a mobilității durabile, precum și din partea operatorilor economici de profil și altor entități, să își declare sprijinul pentru această inițiativă.

28.11.2016
Semnează:

1. FEDERAȚIA BICICLIȘTILOR DIN ROMÂNIA (FBR)
prin președinte Radu Mititean
2. ASOCIAȚIA „GREEN REVOLUTION\” (AGR)
prin director de programe Corneliu Belciug
3. ASOCIAȚIA „HAI CU BICLA\” (HcB)
prin far Oana Monica Turturică

4. ASOCIAȚIA „ADEVĂRAȚII VELOPRIETENI\” (AVR)
prin vicepreședinte Mihai Gabor Denes

5. CLUBUL DE CICLOTURISM „NAPOCA\” (CCN)
prin director executiv Radu Mititean

6. CLUBUL SPORTIV NOMAD MULTISPORT (NOMAD)
prin președinte Daniel Sardan

Au mai aderat la inițiativă, ulterior lansării ei, următoarele ONG:
7. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM (FRC)
prin președinte Carol-Eduard Novak

8. ASOCIAȚIA PRO BIKE ADDICTION (PBA)
prin președinte Ioana Amăriuței Popa

9. COMUNITATEA BICICLIȘTILOR DIN BUCUREȘTI (CBB)
prin reprezentant Adrian Rista

10. ASOCIAȚIA BIKE WORKS
prin președinte Silviu Negoiță

11. CLUBUL DE CICLISM ȘI ECOLOGIE IAȘIBIKE
prin președinte Iordana Leahu

12. ASOCIAȚIA „BATE ȘAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA”
prin președinte George Culda

13. ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV TIBISCUS” (CST)
prin președinte Marius Karnyanszky

14. ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR, IMPORTATORILOR ȘI COMERCIANȚILOR DE BICICLETE DIN ROMÂNIA (AsPIC)
prin președinte George Culda

15. CLUBUL SPORTIV „SURMONT CLUB”
prin președinte Tiberiu Macaveiu

16. ASOCIAȚIA ”BRAȘOVUL PEDALEAZĂ”
prin președinte Robert Lazăr

17. ASOCIAȚIA TURISMVERDE
prin președinte Constantin Șerban
18. FUNDAȚIA PENTRU PARTENERIAT
prin director Laszlo Potozky
19. ASOCIAȚIA ARIN
prin director Codruța Nedelcu

20. ASOCIAȚIA TRANSILVANIA VERDE
prin președinte Kovacs Zoltan Csongor

21. ASOCIAȚIA ECOURI VERZI (AEV)
prin președinte Horațiu Emil Popa

22. ASOCIAȚIA ”TURĂ ÎN NATURĂ” (ATINS)
prin președinte Mihai Proca

23. FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ
prin director executiv Gal Sandor

Scroll to Top