“Suedia creativă”, trei zile suedeze la Roaba de cultură