Dezvoltarea unei economii fără deșeuri până în 2030, noul obiectiv al UE

Uniunea Europeană a propus stabilirea unor obiective mai ambițioase în materie de reciclare, în încercarea de a face ca în economia europeană să nu existe deșeuri, pentru a favoriza o creștere economică durabilă. 

În temeiul noilor obiective, țările din UE ar urma să interzică îngroparea deșeurilor reciclabile în depozite de gunoi, începând din 2025, să recicleze 70% din deșeurile municipale (deșeurile de zi cu zi) și 80% din ambalaje, până în 2030 și să reducă deșeurile marine și cele alimentare. Printre avantajele preconizate se numără o economie cu un impact mai redus asupra mediului și cu emisii reduse de CO2, scăderea cererii de resurse costisitoare și limitate și crearea a 580.000 de noi locuri de muncă în sectorul gestionării deșeurilor.

[quote align=”center” color=”#999999″]”Utilizăm sisteme economice liniare, moștenite din secolul al XIX-lea, în secolul al XXI-lea, caracterizat de economii emergente, milioane de noi consumatori din clasa de mijloc și piețe interconectate. Dacă dorim să concurăm, trebuie să utilizăm în mod optim resursele de care dispunem, iar aceasta înseamnă reciclarea lor pentru a li se da din nou o utilizare productivă, și nu îngroparea lor în depozite de gunoi ca deșeuri. Orientarea către o economie circulară nu este numai posibilă, ci și rentabilă, dar aceasta nu se poate realiza fără politici adecvate. În vederea realizării obiectivelor pe care le propunem pentru 2030, este necesar să se întreprindă astăzi măsuri menite să accelereze tranziția către o economie circulară și să valorifice oportunitățile de afaceri și de creare de locuri de muncă pe care aceasta le oferă”, a spus Janez Potočnik,
comisarul pentru mediu.
[/quote]

Reutilizare, reparare și reciclare

UE depune eforturi pentru a impulsiona tranziția către o „economie circulară” în Europa, bazată pe reutilizarea, repararea și reciclarea materialelor, mai degrabă decât pe extracția de materii prime care, după ce sunt utilizate o dată, sunt aruncate. În 2010, în Europa, aproximativ 400-500 de milioane de tone de deșeuri care ar fi putut fi reciclate sau reutilizate au fost îngropate în depozite de gunoi sau incinerate. Valorificarea la maximum a resurselor pe care le avem ar putea stimula competitivitatea UE pe scena mondială și ne-ar putea reduce dependența de materii prime, din ce în ce mai rare și mai scumpe.În cadrul noilor propuneri, ar putea fi stabilit un nou obiectiv privind îmbunătățirea productivității resurselor – raportul dintre produsul intern brut al unei economii și consumul său de materii prime.

O utilizare mai eficientă și crearea de noi locuri de muncă

UE susține că tranziția către o economie circulară poate fi favorizată de proiectarea unor produse care să fie mai ușor de reparat, de adaptat și de reciclat, crearea unor produse mai performante, mai durabile, obținute prin procese de producție mai eficiente, reducerea utilizării de materiale periculoase sau greu de reciclat, oferirea de stimulente pentru reducerea deșeurilor, dar și de transformarea deșeurilor în resurse, prin progrese tehnice. Pentru întreprinderi, costurile ar scădea cu aproximativ 8% din cifra anuală de afaceri.

[quote align=”center” color=”#999999″]Cercetarea și inovarea sunt elemente-cheie pentru succesul economiei circulare, iar din acest motiv astăzi propunem o abordare unitară. Împreună cu un cadru de reglementare propice, noul nostru program Orizont 2020 va aduce know-how-ul necesar pentru a crea în UE o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, verde, competitivă și cu emisii reduse de dioxid de carbon, a adăugat Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință.[/quote]

Propunerile fac parte dintr-o serie de inițiative ale UE menite să valorifice posibilitățile de creștere și de ocupare de locuri de muncă oferite de tranziția către o economie mai verde și să favorizeze proiectarea de construcții mai ecologice.
Articol preluat de pe green-report.ro

 

Scroll to Top